THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tháng 8/2023

15 Aug

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tháng 8/2023

TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN:

1. Số lượng: 01 người
2. Vị trí việc làm: Chuyên viên cung ứng nhân lực
3. Tiêu chuẩn, điều kiện
3.1. Tiêu chuẩn chung
- Quốc tịch: Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
- Sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc. ...

THÔNG BÁO: Tuyển Chuyên viên kênh hợp tác và kết nối doanh nghiệp, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

3 Jul

THÔNG BÁO: Tuyển Chuyên viên kênh hợp tác và kết nối doanh nghiệp, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

THÔNG BÁO: Tuyển Chuyên viên kênh hợp tác và kết nối doanh nghiệp, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển


Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN cần tuyển
1. Vị trí và số lượng cần tuyển
- Vị trí việc làm: Chuyên viên kênh hợp tác và kết nối doanh nghiệp, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
- Số lượng: 01 người.

THÔNG BÁO: Về việc tuyển lao động hợp đồng

25 Jul

THÔNG BÁO: Về việc tuyển lao động hợp đồng

TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐẠI HỌCQ UỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN:
1. Số lượng và vị trí việc làm: 03 người, trong đó
- Phòng Tổ chức - Hành chính: 01 Kế toán viên
- Phòng Đào tạo: 01 Chuyên viên
- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển: 01 Chuyên viên

Sớm giải bài toán ''Người lao động về quê, thành phố thiếu nhân lực''

12 Oct

Sớm giải bài toán ''Người lao động về quê, thành phố thiếu nhân lực''

Trong những ngày đầu tháng 10-2021, có khoảng 60.000 lao động ngoại tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương về quê. Tuy nhiên, riêng thành phố Hồ Chí Minh lại đang cần khoảng 45.000 người làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh vừa hoạt động trở lại sau cao điểm chống dịch Covid-19. Các ban, ngành chức năng đang của thành phố khẩn trương tìm giải pháp cho bài toán cân bằng nhu cầu về nhân lực này.

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ quốc tế

5 Aug

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ quốc tế

(HNM) - Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế với số lượng doanh nghiệp đứng đầu cả nước. Thành phố cũng là trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về lực lượng lao động, thành phố xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế đối với một số ngành trọng điểm.