THÔNG BÁO: Tuyển Chuyên viên kênh hợp tác và kết nối doanh nghiệp, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

3 Jul

THÔNG BÁO: Tuyển Chuyên viên kênh hợp tác và kết nối doanh nghiệp, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

THÔNG BÁO: Tuyển Chuyên viên kênh hợp tác và kết nối doanh nghiệp, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển


Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN cần tuyển
1. Vị trí và số lượng cần tuyển
- Vị trí việc làm: Chuyên viên kênh hợp tác và kết nối doanh nghiệp, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
- Số lượng: 01 người.

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI

19 May

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI

Ngày 12/5/2022, tại Trường ĐH Thương mại đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Hội thảo do Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Nội vụ, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực (ĐHQGHN) đồng tổ chức.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHUẨN HÓA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

3 Mar

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHUẨN HÓA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

🌺 Sáng 03/03/2022, đoàn công tác của Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực, ĐHQGHN (VNU-HDC) do TS. Phạm Việt Thắng dẫn đầu đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo, cán bộ giảng viên trường Đại học Thái Bình về kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn giảng viên của đơn vị.

Hợp tác và Phát triển

17 Jul

Hợp tác và Phát triển

Tiếp nối các mối quan hệ hợp tác truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm đã hợp tác với trên 30 đơn vị, địa phương trong nước và một số các đối tác quốc tế có uy tín. Công tác hợp tác và phát triển tập trung vào các hoạt động chủ yếu như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai các đề tài, đề án nghiên cứu, khảo sát; chuyển giao tri thức và sản phẩm nghiên cứu; tư vấn phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội;…
Hoạt động hợp tác đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Thông qua hoạt động hợp tác, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu dự báo của Trung tâm được tăng cường rõ rệt; hình ảnh và vị thế của Trung tâm ngày càng được nâng cao; nguồn lực, kinh nghiệm hoạt động được bổ sung;…, đồng thời mở ra nhiều hướng đi mới cho Trung tâm trong thời gian tới.

Đối tác quốc tế

16 Jul

Đối tác quốc tế

Trung tâm đã triển khai hoạt động hợp tác về nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng với các đối tác thuộc Cộng Hoà Liên Bang Đức; Ôtxtrâylia; Newzeland, Malaysia, Singapor.

Đối tác trong nước

16 Jul

Đối tác trong nước

Trung tâm đã phối hợp và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho các đối tác trong nước như: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Học viện Hành chính; Trường Đại học Nội vụ; Đài Tiếng Nói Việt Nam; Các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Khoa và các trung tâm trực thuộc ĐHQGHN; Sở Nội vụ các tỉnh Hà Nam, Cao Bằng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Thuận, thành phố Hà Nội....