Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số

6 Dec

Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số

Ngày 5/12/2022, Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN phối hợp với Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn Nhân lực tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số cho 108 cán bộ chủ chốt đến từ khối Văn phòng, Ban chức năng, đơn vị thành viên, trực thuộc trong toàn ĐHQGHN.

Bảng xếp hạng Webometrics tháng 8/2022: ĐHQGHN lần đầu tiên trong nhóm 800

8 Aug

Bảng xếp hạng Webometrics tháng 8/2022: ĐHQGHN lần đầu tiên trong nhóm 800

Ngày 07/8/2022, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2022. Tiếp tục duy trì đà gia tăng trong các kỳ xếp hạng trước, trong kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN đã ở trong tốp 800 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 758.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sự kiện:

27 Jun

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sự kiện: "Ra mắt Kênh Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp của ĐHQGHN', "Ra mắt Ban Điều hành Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN", "Toạ đàm “Hợp tác và phát triển doanh nghiệp”

Chiều 30/6/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện:
- Ra mắt Kênh Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp của ĐHQGHN;
- Ra mắt Ban Điều hành Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN;
- Toạ đàm “Hợp tác và phát triển doanh nghiệp” với các chủ đề: