Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số

6 Dec

Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số

Ngày 5/12/2022, Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN phối hợp với Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn Nhân lực tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số cho 108 cán bộ chủ chốt đến từ khối Văn phòng, Ban chức năng, đơn vị thành viên, trực thuộc trong toàn ĐHQGHN.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022

3 Oct

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022

Sáng 1/10/2022, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ công - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cho Văn phòng ĐHQGHN, Ban chức năng, Khối Văn phòng Đoàn thể, các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

THÔNG BÁO: Về việc tuyển lao động hợp đồng

25 Jul

THÔNG BÁO: Về việc tuyển lao động hợp đồng

TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐẠI HỌCQ UỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN:
1. Số lượng và vị trí việc làm: 03 người, trong đó
- Phòng Tổ chức - Hành chính: 01 Kế toán viên
- Phòng Đào tạo: 01 Chuyên viên
- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển: 01 Chuyên viên

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI HÀ NỘI

11 Jul

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI HÀ NỘI

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các cơ quan, doanh nghiệp về hoạt động đấu thầu, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách - Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công khóa nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu diễn ra 08-10/7/2022.

Bế giảng Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2022.

1 Jul

Bế giảng Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2022.

Sáng ngày 01/07/2022, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN (Trung tâm) kết hợp với Trung tâm dịch vụ công, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022 cho Văn phòng ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI

19 May

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI

Ngày 12/5/2022, tại Trường ĐH Thương mại đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Hội thảo do Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Nội vụ, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực (ĐHQGHN) đồng tổ chức.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

11 May

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI"

Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề "Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới".