Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp và các Ban của HĐND cấp xã tỉnh Phú Thọ năm 2021.

2 Dec

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp và các Ban của HĐND cấp xã tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Ngày 16.11.2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp và các Ban của HĐND cấp xã tỉnh Phú Thọ năm 2021.