Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về đấu thầu công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư cho công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường cấp xã của tỉnh Phú Thọ năm 2023

16 Oct

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về đấu thầu công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư cho công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường cấp xã của tỉnh Phú Thọ năm 2023

Ngày 16/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về đấu thầu công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư cho công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường cấp xã của tỉnh Phú Thọ ”.

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp và các Ban của HĐND cấp xã tỉnh Phú Thọ năm 2021.

2 Dec

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp và các Ban của HĐND cấp xã tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Ngày 16.11.2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp và các Ban của HĐND cấp xã tỉnh Phú Thọ năm 2021.