Liên hệ
Địa chỉ: 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-4) 3754 7506 - Fax: (84-4) 3754 8122
Email: hdc@vnu.edu.vn

Bản đồ đường đi


Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn