Kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023 (THE WUR 2023) vừa được công bố, trong đó Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách này.

Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023

Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023

Ngày 12/10/2022, tổ chức xếp hạng Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023 (THE WUR 2023).

Trong bảng xếp hạng THE WUR 2023, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) được xếp hạng bao gồm: ĐHQGHN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và một CSGDĐH mới được xếp hạng trong kỳ này là Trường ĐH Huế.

Trong đó, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 1001-1200 của 1799 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) được xếp hạng và gia tăng điểm xếp hạng ở 2 nhóm tiêu chí là Trích dẫn (tăng từ 41,5 điểm trong THE WUR 2022 lên 45,9 điểm ở THE WUR 2023) và Thu nhập từ khoa học công nghệ (tăng từ 36,6 điểm trong THE WUR 2022 lên 38,9 điểm ở THE WUR 2023).

Trong 3 nhóm tiêu chí còn lại, ĐHQGHN duy trì vị trí dẫn đầu trong 6 CSGDĐH ở Việt Nam về tiêu chí Chất lượng giảng dạy– tiêu chí thể hiện chất lượng hoạt động giảng dạy của CSGDĐH thông qua đánh giá của cộng đồng học thuật quốc tế, tỷ lệ giảng viên/người học và tỷ lệ đào tạo tiến sĩ.

THE WUR 2023, top 5 CSGDĐH hàng đầu thế giới là Đại học Oxford, Đại học Havard, Đại học Cambridge, Đại học Stanford và Viện Khoa học kỹ thuật Massachusetts.

Ở khu vực châu Á, các CSGDĐH top đầu bao gồm: Peking University và Tsinghua University (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Hongkong, Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore).

Bảng xếp hạng THE WUR đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng.

Căn cứ vào cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS (của Nhà xuất bản Elsevier) cung cấp, các khảo sát độc lập và dữ liệu của trường đại học cung cấp, việc tính điểm và xử lý dữ liệu của THE được PricewaterhouseCoopers (PwC), một tổ chức kiểm toán độc lập, chuyên nghiệp, giám sát thực hiện.

Bài viết khác