Phát huy thế mạnh của một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực hướng tới mục tiêu đến năm 2025 trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về nghiên cứu dự báo và cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đỉnh cao về phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức trong nước và Quốc tế.


Bài viết khác