THÔNG CÁO BÁO CHÍ
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
"QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH MỚI"

Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề "Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới".
1. Mục đích
Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, khuyến nghị hàm ý về cơ chế, chính sách đổi mới quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam, cũng như gợi mở những giải pháp đảm bảo khai thác, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công một cách chủ động, sáng tạo trong bối cảnh mới.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
Thời gian: 08h00 ngày 12/05/2022
Địa điểm:  Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 
3. Thành phần tham dự Hội thảo:
Hơn 300 đại biểu tham dự Hội thảo bao gồm:
Lãnh đạo đơn vị đồng tổ chức:
PGS.TS Bùi Hữu Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Thương mại;
PGS.TS Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong BGH Trường Đại học Thương mại;
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong BGH Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội;
PGS.TS. Trần Đình Thảo - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội;
PGS.TS. Đào Thanh Trường - Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
TS. Phạm Việt Thắng - Giám đốc, cùng các đồng chí Trung tâm dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực Đại học quốc gia Hà Nội.
- Lãnh đạo các doanh nghiệp, các đối tác như: Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam; Tập đoàn Long Biên; Công ty Cổ phần Nhân sự chủ chốt Keyperson; Công ty TNHH tư vấn quản lý nhân sự DTK… Các giảng viên, nhà khoa học đến từ các trường Đại học và các tác giả viết bài cho Hội thảo; Cao học viên và nghiên cứu sinh của 4 đơn vị đồng chủ trì.
4. Nội dung hội thảo
          Trong những năm qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam trở thành một trong những nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định chính trị, kinh tế và xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao khu vực công, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Để thực hiện tốt chủ trương này đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, tính khoa học, thực tiễn và khả thi.
Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm, gửi bài tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và giảng viên của các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp. Hội đồng chuyên môn của Hội thảo đã tiến hành thẩm định các bài viết khoa học một cách độc lập, nghiêm túc và khách quan. Trong hơn 120 bài viết gửi về, ban tổ chức đã chọn lọc được 74 bài nghiên cứu để xuất bản trong cuốn kỷ yếu này. Các nghiên cứu mang hàm lượng khoa học cao/ có giá trị thực tiễn và thể hiện tính đa dạng trong tiếp cận gắn với 03 chủ đề xác định bao gồm: (1) Chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới; (2) Quản lý nguồn nhân lực công tại các Bộ, Ngành, Địa phương trong bối cảnh mới; (3) Lý thuyết và thực tiễn quản trị nhân lực của các tổ chức công trong bối cảnh mới. Những bài viết không chỉ có tính học thuật, tổng kết thực tiễn mà còn gợi mở các giải pháp khoa học, hàm ý chính sách đối với việc bảo đảm, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Xin trân trọng thông cáo!

Bài viết khác