Nghiên cứu dự báo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐHQGHN đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ nghiên cứu dự báo và phát triển nguồn nhân lực đỉnh cao cho xã hội, góp phần thực hiện trách nhiệm quốc gia của ĐHQGHN.

Bài viết khác