Trung tâm đã triển khai hoạt động hợp tác về nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng với các đối tác thuộc Cộng Hoà Liên Bang Đức; Ôtxtrâylia; Newzeland, Malaysia, Singapor.

Bài viết khác