Ngày 12/5/2022, tại Trường ĐH Thương mại đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Hội thảo do Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Nội vụ, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực (ĐHQGHN) đồng tổ chức.

Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 300 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực quản trị nhân lực, chính sách công, lãnh đạo các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam trở thành một trong những nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao khu vực công. Đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Để thực hiện tốt chủ trương này đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, tính khoa học, thực tiễn và khả thi.
Một trong những giải pháp mấu chốt thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở nước ta được xác định hiện nay là "cải cách hành chính" và "tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước".
Để hiện thực hóa giải pháp đó, bên cạnh việc đầu tư đổi mới quy trình, hiện đại hóa thiết bị… thì nâng cao chất lượng quản trị nhân lực, bao gồm: xác định vị trí việc làm, thu hút, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ cán bộ… trong tổ chức công dựa trên nền tảng hệ thống chính sách khoa học, phù hợp, hiệu lực, hiệu quả được xác định là bước đi đảm bảo tính bền vững.
Hội thảo khoa học quốc gia “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới” mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Đây là diễn đàn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó, hội thảo gợi mở các giải pháp khoa học, thực tiễn, hàm ý chính sách, kiến nghị về quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam, cũng như gợi mở những giải pháp đảm bảo khai thác, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công một cách chủ động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.

Hiệu trưởng Trường ĐH Nội vụ Nguyễn Bá Chiến phát biểu tại hội thảo
Tại hội thảo, Hiệu trưởng Trường ĐH Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh, nguồn nhân lực khu vực công là nhân tố quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và là nhân tố quan trọng dẫn dắt quá trình đổi mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, hướng tới nền kinh tế số hiệu quả và bền vững. Do đó, nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết.
Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm, gửi bài tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và giảng viên của các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp. Các nghiên cứu mang hàm lượng khoa học cao, có giá trị thực tiễn và thể hiện tính đa dạng trong tiếp cận gắn với 3 chủ đề xác định bao gồm: Chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới; Quản lý nguồn nhân lực công tại các bộ, ngành, địa phương trong bối cảnh mới; Lý thuyết và thực tiễn quản trị nhân lực của các tổ chức công trong bối cảnh mới.

Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực ĐHQGHN Phạm Việt Thắng cho biết, VNU-HDC sẽ đăng cai tổ chức hội thảo quản trị nhân lực năm 2023
Tổng kết hội thảo, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Phạm Việt Thắng nhận định, từ góc độ của các cơ sở giáo dục đại học, hội thảo góp phần định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công. “Các bài viết, tham luận, nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp cho hội thảo không chỉ có tính học thuật, tổng kết thực tiễn mà còn gợi mở các giải pháp khoa học, hàm ý chính sách đối với việc bảo đảm, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay” - ông Phạm Việt Thắng nhấn mạnh.
Hội thảo là sự kiện thường niên trong lĩnh vực quản trị nhân lực nói chung và quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam nói riêng để các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học tham gia hàng năm để xây dựng một cộng đồng vững mạnh về nhân lực; đồng thời là diễn đàn cho các trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý để cùng trao đổi, tạo ra những giá trị cộng hưởng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của quốc gia.
Năm 2023, hội thảo sẽ do Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN đăng cai tổ chức.
Hội thảo khoa học quốc gia: Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Thời gian tổ chức: ngày 12 tháng 5 năm 2022.
Các đơn vị đồng tổ chức:
·       Trường Đại học Thương mại.
·       Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.
·       Trường Đại học Nội vụ.
·       Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực (ĐHQGHN).
Trong hơn 120 bài viết gửi về, ban tổ chức đã chọn lọc được 74 bài nghiên cứu để xuất bản trong cuốn kỷ yếu theo 03 chủ đề chính:
(1) Chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới;
(2) Quản lý nguồn nhân lực công tại các Bộ, Ngành, Địa phương trong bối cảnh mới;
(3) Lý thuyết và thực tiễn quản trị nhân lực của các tổ chức công trong bối cảnh mới.
 Đăng Ký nhận Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Quản Trị Nhân Lực Khu Vực Công Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Mới": 
https://forms.gle/JhbXJh8ckmVzv4RU7

Trần Kim tổng hợp

Bài viết khác