Từ ngày 13 -15/10/2023, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học năm 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt trong toàn ĐHQGHN.
 
Tham gia lớp học có hơn 150 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý, bao gồm: Chánh, Phó Chánh Văn phòng; Trưởng, Phó ban chức năng và Trưởng, Phó đơn vị trong Khối Văn phòng Đảng - đoàn thể; Trưởng, Phó đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.
Trước đó, ngày 06 đến 08/10/2023 đã diễn ra lớp học thứ nhất dành cho cán bộ trong quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN quản lý.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ về chuyên đề phát triển đại học đẳng cấp quốc tế
Tại khóa học này, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 Chuyên đề về: (1) Phát triển đại học đẳng cấp quốc tế; (2) Tự chủ tài chính đối với các đơn vị và kiến nghị với ĐHQGHN; (3) Quốc tế hóa giáo dục đại học: Chiến lược và kinh nghiệm của Hong Kong, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc; (4) Phân bổ nguồn lực tài chính trong đơn vị dựa trên hiệu quả hoạt động và cạnh tranh công bằng, kinh nghiệm của Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc và GS. Trần Ngọc Anh, Đại học Indian đến chia sẻ với lớp về chủ đề (5) Lãnh đạo tỉnh thức và vốn văn hoá tổ chức.


Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đoàn Văn Cường cho biết: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững".

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN Đoàn Văn Cường phát biểu khai mạc lớp học
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong suốt thời gian qua, ĐHQGHN đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên rà soát và cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, gắn với các chức danh quy hoạch và nhu cầu sử dụng cán bộ.
Ban tổ chức lớp học cho rằng đây là các nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản trị đại học; đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN trong bối cảnh mới; đảm bảo sự phát triển bền vững - một trong những mục tiêu trọng tâm của ĐHQGHN trong năm 2023.
Đây là các nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản trị đại học; đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới; đảm bảo sự phát triển bền vững - một trong những mục tiêu trọng tâm của ĐHQGHN trong năm 2023 đã được Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân khẳng định tại phiên họp thường kì lần thứ 9, Hội đồng ĐHQGHN ngày 12/01/2023.
Bằng kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm, giảng viên của lớp bồi dưỡng là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực và quan trọng nhất để truyền đạt; trang bị, bổ sung phương pháp luận và cách vận dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; xây dựng tư duy, tầm nhìn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho các đồng chí học viên, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.


Thông qua các chuyên đề này, Ban tổ chức tin tưởng rằng, các học viên sẽ hoàn thành tốt nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng và thu được nhiều kết quả bổ ích, đưa ra được các phương pháp quản trị hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị; cùng chung tay xây dựng và phát triển một ĐHQGHN “Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững".


Các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng bày tỏ, công tác tổ chức lớp học rất chu đáo và chuyên nghiệp. Đặc biệt, khóa học với nhiều kiến thức hay và bổ ích, đội ngũ chuyên gia đã cung cấp cho người học nhiều kiến thức khoa học gắn với thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý. Nguồn kiến thức đa dạng, đưa ra giải pháp, cách thức giải quyết các vấn đề khó trong thực tiễn được thực hiện một cách linh hoạt và phù hợp với quy định, giúp người quản lý có bức tranh toàn cảnh về bài toán quản trị đại học.

Bài viết khác