Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các cơ quan, doanh nghiệp về hoạt động đấu thầu, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách - Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công khóa nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu diễn ra 08-10/7/2022.

(TS. Phạm Việt Thắng - Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội có đôi lời phát biểu)

(Học viên tích cực và tập trung bài giảng)

Khóa đào tạo với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên bộ môn đấu thầu - Học viện Chính sách và Phát triển đã cung cấp những kiến thức và bài học thực tiễn vô cùng hữu ích trong lĩnh vực đấu thầu cho các học viên.

(Hình ảnh của khóa học)

Tại mỗi buổi học, các học viên được trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung, bài học thực tế và cách xử lý các tình huống thường gặp trong đấu thầu. Mọi vướng mắc và câu hỏi của học viên tham dự khóa học đều được các giảng viên trả lời thấu đáo, tận tình.

( Ảnh các học viên xuất sắc nhận phần thưởng từ giảng viên)

(Ảnh lưu niệm khóa học)

Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, các học viên nắm được những kiến thức tổng quan về một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động đấu thầu, cũng như những vấn đề chuyên môn sâu về nghiệp vụ đấu thầu. Sau khóa học, học viên mong muốn sẽ tiếp tục tham gia các khóa học chuyên sâu khác về đấu thầu do Học viện tổ chức.


Bài viết khác