Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia HN
Tầng 2, Nhà G8, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3201 4688 - Máy lẻ: 388 / 366 / 368
Email: hdc@vnu.edu.vn
Website: http://hdc.vnu.edu.vn

Bài viết khác