Thông báo: Kết quả họp Hội đồng lương năm 2016
Cập nhật lúc 15:38, 16/11/2016 (GMT+7)

THÔNG BÁO

Kết quả họp Hội đồng lương năm 2016

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Hội đồng lương của Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực đã họp và xem xét, đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với viên chức, lao động hợp đồng (cán bộ) của Trung tâm năm 2016.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ của Trung tâm, Hội đồng thống nhất kết luận và đề nghị ĐHQGHN phê duyệt nâng bậc lương cho cán bộ của Trung tâm năm 2016 như sau:

I. Cán bộ được nâng bậc lương thường xuyên: 03 người (Vũ Trường Giang, Trương Việt Hà, Nguyễn Thị Phương Hiền).

II. Cán bộ được nâng bậc lương trước thời hạn: 0

Trung tâm Dự báo và Phát trển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả họp Hội đồng lương của Trung tâm năm 2016. Trường hợp đơn vị, cá nhân có ý kiến thắc mắc về kết quả nêu trên đề nghị gặp trực tiếp đồng chí Vũ Trường Giang, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp để được giải đáp.

Thời hạn nhận ý kiên phản ánh: Trước ngày 20/11/2016.

Trân trọng thông báo./.


GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

Trịnh Ngọc Huy


Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn