Tài liệu biểu mẫu
Cập nhật lúc 9:43, 30/05/2016 (GMT+7)

QĐ số 30/QĐ-TTDB&PTNNL ngày 27/01/2016 ban hành hướng dẫn xét chọn, tổ chức thực hiện và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (kèm nội dung hướng dẫn và 05 biểu mẫu thực hiện);

QĐ số 31/QĐ-TTDB&PTNNL ngày 27/01/2016 ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ ở Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (kèm nội dung quy định và 04 biểu mẫu thực hiện);

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn