Sứ mệnh và mục tiêu phát triển
Cập nhật lúc 9:33, 26/05/2016 (GMT+7)

Sứ mệnh

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh dự báo và phát triển nguồn nhân lực cho ĐHQGHN; cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực cho các đối tác trong nước và nước ngoài.

Tầm nhìn đến 2035

Trở thành Viện Nghiên cứu và Phát triển nguồn nhân lực hàng đầu Việt Nam.

Định hướng phát triển

- Thu hút nhân lực có trình độ cao về nghiên cứu, dự báo và phát triển nguồn nhân lực đến làm việc và cộng tác với HDC.

- Ổn định tổ chức và phát triển hoạt động nghiên cứu dự báo về việc làm, nhu cầu nhân lực cho ĐHQGHN và các bộ, ngành, địa phương.

- Công bố các sản phẩm về dự báo nguồn nhân lực cho ĐHQGHN và các đơn vị, địa phương khác.

              - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người học và cán bộ của ĐHQGHN.

ã phát triển các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế (không phải chức năng chính) tạo liên kết quốc tế, không phải là chức năng - Triển khai các chương trình, giải pháp để nâng cao khả năng có việc làm của người học của ĐHQGHN.

- Phát triển mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, mở rộng thị trường đào tạo, bồi dưỡng.

- Trở thành đơn vị duy nhất tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong ĐHQGHN.

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn