Sứ mệnh và mục tiêu phát triển
Cập nhật lúc 9:33, 26/05/2016 (GMT+7)

Sứ mệnh

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh nghiên cứu, dự báo về thị trường lao động và việc làm cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người học trong và ngoài ĐHQGHN.

Tầm nhìn đến 2020

Mục tiêu đến năm 2020

Trở thành một Viện nghiên cứu hàng đầu trong cả nước về nghiên cứu dự báo và phát triển nhân lực, ngang tầm với các viện nghiên cứu danh tiếng trong khu vực.

Định hướng phát triển

Tập trung nghiên cứu, dự báo về thị trường lao động và việc làm cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xây dựng và triển khai một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giúp nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc cho người lao động.

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (84.4) 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn