Phòng Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
Cập nhật lúc 0:00, 26/05/2016 (GMT+7)

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác: quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác và phát triển hoạt động đào tạo bồi dưỡng.

Nhiệm vụ

a. Quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

- Xây dựng các văn bản quản lý, kế hoạch, chương trình về đào tạo, bồi dưỡng.

- Làm đầu mối tổ chức, triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm. Quản lý, theo dõi, giám sát các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

- Xử lý các văn bản, báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu có liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm.

- Chủ trì xây dựng các hồ sơ, đề xuất về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả các khóa đào tạo bồi dưỡng được triển khai.

- Làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, kết quả học tập của học viên và các loại giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi và cấp giấy chứng nhận cho học viên.

b. Hợp tác và phát triển hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Tìm kiếm nhu cầu và phát triển đối tác, khách hàng để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên, đối tác đào tạo, bồi dưỡng và liên hệ với cán bộ giảng dạy cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Liên hệ:
 
Phòng Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực - TT Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQG HN
Địa chỉ: Tầng 2 Nhà G8 - số 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 2214 28 98        Email: daotao.hdc.vnu@gmail.com
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (84.4) 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn