Lịch sử hình thành và phát triển
Cập nhật lúc 9:29, 26/05/2016 (GMT+7)

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (tên tiếng Anh: VNU – Human Resource Development Center; viết tắt là: VNU-HDC) được thành lập năm 2011 theo Quyết định số 2139/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/7/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội với tên gọi tiền thân là Trung tâm Nhân lực quốc tế.

Năm 2014, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực được tiếp quản Trung tâm Phát triển Hệ thống (CSD) và Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm (ETC) theo Quyết định số 5650/QĐ-ĐHQGHN và 5651/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sáp nhập 02 đơn vị trên vào Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực.

Tuy các đơn vị hợp thành HDC có lịch sử hình thành và phát triển khác nhau song những kết quả đạt được của những đơn vị này trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học đã tạo nên sức mạnh tổng hợp hiện nay của HDC trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó:

• Trung tâm Phát triển hệ thống (CSD) được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 72/TCCB, ngày 11/3/1995 của Giám đốc ĐHQGHN. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển cho đến khi sáp nhập vào HDC, CSD đã liên kết đào tạo và cung cấp cho xã hội 2095 thạc sĩ và 40 tiến sĩ quản trị kinh doanh. Ngoài ra, CSD còn tổ chức nhiều hoạt động khoa học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ các tập đoàn, tổng công ty... như Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than và Khoán sản Việt Nam… Nhiều học viên tốt nghiệp MBA tại CSD đã thành đạt và đảm nhiệm các chức vụ quản lý cao trong các bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương.

• Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm (ETC) thành lập theo Quyết định số 1073/QĐ-TCCB ngày 19/5/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua 10 năm hoạt động đến khi chính thức sáp nhập vào HDC, ETC đã đào tạo và cung cấp cho xã hội 300 cử nhân và hơn 4000 thạc sĩ MBA. Nhiều học viên được đào tạo từ ETC đã và đang đảm nhiệm những chức vụ cao, quan trọng trong chính quyền, đảng, đoàn thể và các tổ chức xã hội khác.

• Trung tâm Nhân lực quốc tế (CIM) được thành lập theo Quyết định số 2139/QĐ-TCCB ngày 28/7/2011 của Giám đốc ĐHQGHN. Kể từ khi thành lập đến khi đổi tên thành Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, CIM đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho trên 200 cán bộ các doanh nghiệp, địa phương trong cả nước.

 
 
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn