KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ NGÀY 12/6/2017 ĐẾN NGÀY 16/6/2017 CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Cập nhật lúc 8:16, 12/06/2017 (GMT+7)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ NGÀY 12/6/2017 ĐẾN NGÀY 16/6/2017

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm làm việc

Thành phần (nếu có)

Bộ phận/cá nhân chuẩn bị (nếu có)

Thứ 2 (12/6)

       

8h30 – 10h00

Giám đốc họp cán bộ chủ chốt

Phòng Giám đốc

Cán bộ chủ chốt HDC

P. HC-TH

Thứ 3 (13/6)

     

P. HC-TH

8h30-10h00

Giám đốc làm việc với Ban Chính trị, Công tác Học sinh Sinh viên

ĐHQGHN

Giám đốc, Phó Giám đốc Trường

Phòng Nghiên cứu

14h00-17h00

Giám đốc làm việc với Sở Nội vụ Hà Nội

Sở Nội vụ Hà Nội

Phụ trách Kế toán, Trưởng phòng ĐT

Trưởng phòng ĐT

Thứ 4 (14/6)

Thứ 5 (15/6)

8h30-14h00

PGĐ. Đỗ Xuân Trường dự tọa đàm về việc làm SV

Trường ĐH Kinh tế- ĐHQGHN

Phòng Nghiên cứu DBNNL

Phòng Nghiên cứu DBNNL

Thứ 6 (16/6)

Ghi chú: Địa điểm làm việc cần ghi địa chỉ cụ thể. Trường hợp trong giờ hành chính, cán bộ không làm việc tại các địa điểm bên ngoài Trung tâm thì mặc định là làm việc tại Trung tâm

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2017


Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn