Ngày 16/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về đấu thầu công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư cho công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường cấp xã của tỉnh Phú Thọ ”.
Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Trương Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN; TS. Đỗ Kiến Vọng – Trưởng Bộ môn Đấu thầu; Khoa Kinh tế, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các cán bộ của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ và toàn thể 225 học viên của lớp.