KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020-2025
Cập nhật lúc 9:38, 13/05/2020 (GMT+7)

K HOCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện các hướng dẫn của Đảng uỷ ĐHQGHN tại Kế hoạch số 237-KH/ĐU ngày 14/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 396-HD/ĐU ngày 30/12/2019 về công tác nhân sự cấp uỷ tại Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thời gian duyệt Đại hội: Ngày 18/5/2020

2. Địa điểm: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Thành phần triệu tập: Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (08 đồng chí).

4. Nội dung đại hội

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đống thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức hiệu quả.

- Thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện: Đại hội Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực lần thứ II, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.

- Bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.

5. Công tác chuẩn bị Đại hội

5.1. Công tác nhân sự

5.1.1. Tổ chức hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy ĐHQGHN về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: hoàn thành trong tháng 01-2/2020.

5.1.2. Công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (đã thực hiện).

5.1.3. Cử bộ phận phụ trách công tác nhân sự: Thành phần Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trong tháng 2/2020

5.1.4. Giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới

- Giới thiệu của cấp ủy viên đương nhiệm: Hoàn thành 2/2020.

- Dự kiến bước đầu về nhân sự cấp uỷ: Hoàn thành 2/2020.

- Chuẩn bị hồ sơ nhân sự: Hoàn thành 20 ngày làm việc trước đại hội

5.1.5. Chuẩn bị Đề án, phương án nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN: Hoàn thành 4/2020.

5.1.6. Đề án đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI

Hoàn thành 4/2020.

5.2. Công tác chuẩn bị văn kiện cho đại hội:

5.2.1. Phân công chuẩn bị văn kiện: Tháng 5/2020 (có phân công nhiệm vụ, lịch trình công việc cụ thể).

5.2.2. Các văn kiện, tài liệu chuẩn bị cho đại hội :

- Phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức đại hội: Tháng 5/2020 

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ: Hoàn thành trước 5/2020

- Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020: Hoàn thành trước 5/2020

- Dự thảo nghị quyết của Đại hội Chi bộ: Hoàn thành trước 5/2020

- Tổng hợp ý kiến góp ý của Chi bộ về Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quóc lần thứ XIII và văn kiện Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI: Hoàn thành trước 5/2020

- Báo cáo tham luận tại đại hội: Hoàn thành trước 5/2020

- Chương trình đại hội (chương trình tổng thể và kịch bản điều hành): Hoàn thành trước 5/2020.

5.3. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và phục vụ cho đại hội:

5.3.1. Phân công đầu mối phục vụ: Tháng 5/2020

5.3.2. Các công việc chuẩn bị và phục vụ đại hội:

- Tài chính cho Đại hội.

- Chuẩn bị Hội trường đại hội: (Kê bàn ghế, trang trí, âm thanh, ánh sáng, thiết bị thông tin…). Hoàn thành trước ngày đại hội.

- Phục vụ trong quá trình đại hội: Nước uống, teabreak (nếu có), trực kỹ thuật âm thanh ánh sáng, thiết bị thông tin.

- Nhân sự lễ tân, tiếp đón đại biểu khách.

- Đưa tin về đại hội.

- Các công việc khác có liên quan đến đại hội.

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn