Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:41, 30/05/2016 (GMT+7)

Đề án cấp ĐHQGHN: “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN giai đoạn 2014 – 2020” bộ ngành địa phương

Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Thị Thu Thuỷ

Đơn vị công tác: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực – ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: 6/2014 – 4/2015

Tình trạng: Đã nghiệm thu tháng 4/2015

 

 Đề án cấp ĐHQGHN: “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ĐHQGHN giai đoạn hội nhập quốc tế 2016 – 2020”

Chủ nhiệm: TS. Trịnh Ngọc Huy

Đơn vị công tác: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực – ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: 6/2016 – 11/2017

Tình trạng: Đang triển khai

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn