Đào tạo cán bộ ĐHQG HN
Cập nhật lúc 13:55, 30/05/2016 (GMT+7)

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG VNU

STT

Tên chương trình

Đối tượng

Ghi chú

I

Về lãnh đạo quản lý

 

 

1

Chương trình đào tạo kỹ năng Quản trị đại học

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị
- Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng

Đã tổ chức

2

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực"

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị

Đã tổ chức

3

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý"

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị

Đã tổ chức

4

Chương trình bồi dưỡng "Nâng cao năng lực quản lý trong công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả công việc"

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị

 

5

Chương trình bồi dưỡng "Nâng cao năng lực tham mưu và quản lý điều hành"

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của các đơn vị

 

II

Theo chuẩn chức danh nghề nghiệp

 

 

1

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, Công chức giữ ngạch cán bộ và tương đương chuẩn bị nâng ngạch lên chuyên viên

 

2

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, Công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương chuẩn bị nâng ngạch lên chuyên viên chính

 

3

Chương trình bồi dưỡng ngạch nghiên cứu

Công chức ngạch nghiên cứu và tương đương, Công chức giữ ngạch cán bộ và tương đương chuẩn bị nâng ngạch lên nghiên cứu

 

4

Chương trình bồi dưỡng ngạch nghiên cứu viên chính

Công chức ngạch nghiên cứu viên chính và tương đương, Công chức giữ ngạch nghiên cứu và tương đương chuẩn bị nâng ngạch lên nghiên cứu viên chính

 

5

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch giảng viên

Cán bộ giảng viên được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch giảng viên

 

6

Chương trình bồi dưỡng giảng viên chính

Cán bộ giảng dạy tuyển dụng chưa được bổ nhiệm vào ngạch giảng viên chính

 

III

Theo chuẩn vị trí việc làm

 

 

1

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng giảng dạy bằng tiếng anh cho giảng viên"

Giảng viên các Trường đại học hoặc tương đương

Đã tổ chức

2

ĐT-BD Chuyên viên tổ chức cán bộ

Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ

Đã tổ chức

3

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng hợp tác và phát triển"

Chuyên viên phụ trách công tác HTPT

Đã tổ chức

4

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng thực thi nghiệp vụ đào tạo"

Chuyên viên chuyên trách công tác đào tạo

Đã tổ chức

5

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng xây dựng và hệ thống hóa quản lý chất lượng khoa học - công nghệ cho chuyên viên chuyên trách công tác khoa học công nghệ"

Chuyên viên chuyên trách công tác Khoa học công nghệ

Đã tổ chức

6

Chương trình bồi dưỡng "Phương pháp giảng dạy hiện đại"

Giảng viên các Trường đại học hoặc tương đương

 

7

Chương trình bồi dưỡng "Phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại"

Giảng viên các Trường đại học hoặc tương đương

 

8

ĐT-BD Nâng cao năng lực quản lý chất lượng công trình

Chuyên viên phụ trách công tác xây dựng

 

9

ĐT-BD Kỹ năng quản lý và hỗ trợ học viên cho cán bộ, chuyên viên chuyên trách công tác HSSV

Chuyên viên phụ trách công tác HSSV

 

10

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng "Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ và soạn thảo văn bản"

Chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ

 

11

Chương trình bồi dưỡng "Nghiệp vụ thanh tra và pháp chế"

Chuyên viên phụ trách công tác thanh tra và pháp chế

 

12

Chương trình bồi dưỡng "Quản trị rủi ro & kiểm soát dự án"

Chuyên viên phụ trách công tác quản lý dự án

 

13

Chương trình bồi dưỡng "Nâng cao kỹ năng quản lý dự án"

Chuyên viên phụ trách công tác quản lý dự án

 

14

Chương trình bồi dưỡng "Quản trị tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập"

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị
- Cán bộ phụ trách tài chính của các đơn vị

 

IV

Khác

 

 

1

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức công việc và giải quyết vấn đề"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

Đã tổ chức

2

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng giao tiếp và văn hóa công sở"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

Đã tổ chức

3

Chương trình bồi dưỡng "Quản trị văn phòng"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

Đã tổ chức

4

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng hoàn thiện bản thân và tạo dựng sự nghiệp"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

Đã tổ chức

5

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng Truyền thông và quản trị thương hiệu"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

Đã tổ chức

6

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng tin học và thuyết trình"

Cán bộ công chức viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

Đã tổ chức

7

Chương trình bồi dưỡng kỹ năng "Lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

 

8

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng cập nhật và áp dụng văn bản pháp quy trong công tác"

Lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị

 

9

Chương trình bồi dưỡng "Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên"

Lãnh đạo, quản lý các đơn vị

 

10

Chương trình bồi dưỡng "Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

 

11

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng phản hồi tích cực"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

 

12

Chương trình bồi dưỡng "Quy trình lên kế hoạch, tổ chức và điều hành các cuộc họp"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

 

13

Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng ủy thác công việc"

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giảng viên của các đơn vị

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (84.4) 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn