Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Cập nhật lúc 9:38, 30/05/2016 (GMT+7)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “ Đội ngũ lãnh đạo cấp Sở và Huyện của các tỉnh vùng Tây Bắc – Thực trạng và các kiến nghị đề xuất”

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Bình

Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Trung ương

Thời gian thực hiện: 3/2014 – 3/2015

Tình trạng: Đã nghiệm thu cấp cơ sở

 

Đề tài nghiên cứu khoa học: “Đánh giá, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2014”

Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Đơn vị công tác: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: 4/2014 – 12/2014

Tình trạng: Đã nghiệm thu tháng 12/2014

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn