Chương trình
Cập nhật lúc 9:59, 30/05/2016 (GMT+7)
 
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC VÀ THI KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI QH 2012
 

TT

Nội dung công việc 

Thời gian

Ghi chú

1

Thông báo đào tạo đến các đơn vị đào tạo

9/2015

 

2

Tiếp nhận đăng ký danh sách sinh viên, thời gian học, thời gian thi từ các đơn vị đào tạo

10/2015

 

3

Tổ chức cho sinh viên học kỹ năng mềm online

10/2015-1/2016

 

4

Tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên

1/2016-5/2016

 

5

Công nhận kết quả và cấp chứng nhận

3/2016-7/2016

 

6

Tổ chức thi lại

5/2016-9/2016

 


 Giới thiệu bộ học liệu 100 kỹ năng:  download tại đây

 
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn