Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc 9:42, 13/05/2020 (GMT+7)

Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Công văn số 280-CV/BTGĐU ngày 29/04/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần: “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực” và “Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy Chi bộ Trung tâm”, Đại hội Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (Đại hội Chi bộ Trung tâm) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

Nhằm đảm bảo thành công của Đại hội, thời gian qua, Chi bộ Trung tâm chú trọng chỉ đạo các công tác chuẩn bị trước Đại hội và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được chú trọng triển khai thực hiện; đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQGHN, chủ động trong công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ phường theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng.

Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với quyết tâm cao, Chi bộ Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tính đến nay, không có viên chức, người lao động của Trung tâm bị đơn thư khiếu nại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ; năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng và hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ được nâng cao; công tác chính trị tư tưởng, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được đẩy mạnh. Chi bộ Trung tâm nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

Với những kết quả nổi bật đạt được, cùng với công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, chắc chắn Đại hội Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp./.

 Trần Thị Thúy Nga
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn