Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước
Cập nhật lúc 9:37, 30/05/2016 (GMT+7)

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Quân

Đơn vị công tác: Ban Tổ chức cán bộ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian thực hiện: 12/2013 – 11/2015

Tình trạng: Đã nghiệm thu  cấp NN

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn