Ban Giám đốc
Cập nhật lúc 9:40, 26/05/2016 (GMT+7)
Giám đốc: TS. Trịnh Ngọc Huy
Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch - tài chính; công tác hợp tác và phát triển, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực.
Điện thoại: (84.4) 66840632
 
Phó Giám đốc: TS. Trương Việt Hà
 
Phụ trách công tác hành chính quản trị, công tác thanh tra và pháp chế, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác thông tin truyền thông và quản trị thương hiệu, công tác đoàn thể, thăm hỏi, hiếu, hỉ, công tác tiếp công dân.
Điện thoại: (84.4) 66841732
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (84.4) 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn