Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số

6 Dec

Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số

Ngày 5/12/2022, Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN phối hợp với Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn Nhân lực tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số cho 108 cán bộ chủ chốt đến từ khối Văn phòng, Ban chức năng, đơn vị thành viên, trực thuộc trong toàn ĐHQGHN.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022

3 Oct

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022

Sáng 1/10/2022, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ công - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cho Văn phòng ĐHQGHN, Ban chức năng, Khối Văn phòng Đoàn thể, các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Bảng xếp hạng Webometrics tháng 8/2022: ĐHQGHN lần đầu tiên trong nhóm 800

8 Aug

Bảng xếp hạng Webometrics tháng 8/2022: ĐHQGHN lần đầu tiên trong nhóm 800

Ngày 07/8/2022, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2022. Tiếp tục duy trì đà gia tăng trong các kỳ xếp hạng trước, trong kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN đã ở trong tốp 800 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 758.

THÔNG BÁO: Về việc tuyển lao động hợp đồng

25 Jul

THÔNG BÁO: Về việc tuyển lao động hợp đồng

TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐẠI HỌCQ UỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN:
1. Số lượng và vị trí việc làm: 03 người, trong đó
- Phòng Tổ chức - Hành chính: 01 Kế toán viên
- Phòng Đào tạo: 01 Chuyên viên
- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển: 01 Chuyên viên

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI HÀ NỘI

11 Jul

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI HÀ NỘI

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các cơ quan, doanh nghiệp về hoạt động đấu thầu, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách - Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công khóa nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu diễn ra 08-10/7/2022.

Bế giảng Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2022.

1 Jul

Bế giảng Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2022.

Sáng ngày 01/07/2022, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN (Trung tâm) kết hợp với Trung tâm dịch vụ công, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022 cho Văn phòng ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sự kiện:

27 Jun

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sự kiện: "Ra mắt Kênh Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp của ĐHQGHN', "Ra mắt Ban Điều hành Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN", "Toạ đàm “Hợp tác và phát triển doanh nghiệp”

Chiều 30/6/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện:
- Ra mắt Kênh Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp của ĐHQGHN;
- Ra mắt Ban Điều hành Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN;
- Toạ đàm “Hợp tác và phát triển doanh nghiệp” với các chủ đề:

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

11 May

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI"

Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề "Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới".